Banner category Sản phẩm
  • Dàn ngưng tụ - bay hơi

Dàn ngưng tụ - bay hơi

Là 1 phần quan trọng của bất kỳ hệ thống làm lạnh công nghiệp.

Được trang bị tính năng cải tiến  CrossCool™ Internal Tube Enhancement, Dàn ngưng của EVAPCO hiệu quả hơn, dễ dàng bảo dưỡng và dễ dàng vận hành hơn các sản phẩm của đối thủ khác.

Trải nghiệm sự hiệu quả và gia tăng công suất nhờ cuộn coil Thermal Pak II® được cấp bằng sáng chế của EVAPCO, thiết kế tối ưu để có thể đạt được hiệu suất trao đổi nhiệt tối đa.