Banner category Sản phẩm

SCV Series

Hiệu suất cao, với nhiều dòng phù hợp cho phạm vi ứng dụng rộng. • Có sẵn trong 13 model,...

C Series

C-series Dòng máy nén 2 cấp hiệu suất cao với các thiết bị track record hàng đầu trong các ứng...

J-SERIES

Dòng máy nén J Máy nén trục vít Dòng máy nén J với sự cải tiến về hình dạng của cặp trục...

V/UD-series

Dòng máy nén V/UD Máy nén trục vít Với các tiêu chuẩn như điều khiển tỉ số Vi thủ công,...