Banner category Sản phẩm

Newton 3000

Cụm hệ thống làm lạnh Newton 3000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết...

NEWTON 6000

Cụm hệ thống làm lạnh Newton 6000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2)...

Newton 8000

Cụm hệ thống làm lạnh Newton 8000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2)...