Banner category Sản phẩm
  • Newton 8000

Newton 8000

Cụm hệ thống làm lạnh

Newton 8000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường. Bằng cách sử dụng khí CO2 làm môi chất lạnh thứ cấp, Newton 8000 giúp cắt giảm lượng khí gas Amoniac xuống còn 1/6 so với thông thường.

Newton 8000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường. Bằng cách sử dụng khí CO2 làm môi chất lạnh thứ cấp, Newton 8000 giúp cắt giảm lượng khí gas Amoniac xuống còn 1/6 so với thông thường.

Standard Capacity270.0kW
Power120kW
DimensionsL4,000 x W2,750 x H2,650mm
Net Weight8,800kg (19,400 lbs)
Refrigerant1st: NH3 2nd: CO2
Compressor TypeSemi-hermetic single stage screw compressor
MotorIPM motor