Banner category Sản phẩm
  • Newton 3000

Newton 3000

Cụm hệ thống làm lạnh

Newton 3000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường. Bằng cách sử dụng khí CO2 làm môi chất lạnh thứ cấp, Newton 3000 giúp cắt giảm lượng khí gas Amoniac xuống còn 1/6 so với thông thường.

Newton 3000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường.

Standard Capacity94.7kW
Power45kW
DimensionsL2,780 x W1,950 x H2,400mm
Net Weight3,350kg (7385 lbs)
Refrigerant1st: NH3 2nd: CO2
Compressor TypeSemi-hermetic compound screw compressor
MotorIPM motor