Banner category Sản phẩm
  • NEWTON 6000

NEWTON 6000

Cụm hệ thống làm lạnh

Newton 6000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường. Bằng cách sử dụng khí CO2 làm môi chất lạnh thứ cấp, NewTon6000 giúp cắt giảm lượng khí gas Amoniac xuống còn 1/6 so với thông thường.

Newton 6000 là hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh tự nhiên (khí CO2) được thiết kế dành riêng cho kho lạnh. Hệ thống này được tạo ra là kết quả của việc theo đuổi và nghiên cứu không mệt mỏi của Mayekawa tạo ra hệ thống cho hiệu quả năng lượng cao. Điện năng tiêu thụ được cắt giảm 20% so với hệ thống làm lạnh bằng môi chất lạnh hoá học thông thường. Bằng cách sử dụng khí CO2 làm môi chất lạnh thứ cấp, NewTon6000 giúp cắt giảm lượng khí gas Amoniac xuống còn 1/6 so với thông thường.

Standard Capacity189.4kW
Power90kW
DimensionsL4,725 x W2,378 x H2,600mm
Net Weight7,700kg (16,975 lbs)
Refrigerant1st: NH3 2nd: CO2
Compressor TypeSemi-hermetic compound screw compressor
MotorIPM motor